Chính sách Bảo mật

https://vaytienuytin24h.com/Chính sách bảo mật

Xin vui lòng đọc và hiểu rõ nội dung của chính sách bảo mật của chúng tôi. Bài viết này sẽ trình bày về việc thu thập thông tin cá nhân và cách chúng tôi ứng dụng những thông tin này.

1. Thu thập thông tin cá nhân bảo mật

Khi bạn đăng ký nhận thông tin qua trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ email,… Yêu cầu thông tin này nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và cung cấp thông tin đầy đủ nhất cho bạn.

2. Khi thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký nhận thông tin định kỳ từ chúng tôi hoặc khi bạn cần cung cấp thông tin để mua sản phẩm hoặc đăng ký dịch vụ.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin này khi và chỉ khi bạn tham gia đăng ký thành viên thông qua các chương trình nhận thông tin định kỳ. Thông tin đăng ký của thành viên sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu xóa bỏ từ người dùng.

4. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cần thiết từ người dùng với các mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng nội dung trên trang web.
  • Cung cấp thông tin cần thiết và hữu ích cho khách hàng.
  • Triển khai các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết không sử dụng cookie để theo dõi hoạt động. Bạn có thể cài đặt máy tính để cảnh báo mỗi khi một cookie được gửi đi hoặc có thể tắt hoàn toàn tính năng cookie. Việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến một số tính năng và làm cho trải nghiệm duyệt nội dung trở nên không hiệu quả.

6. Không chuyển giao cho bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào

ĐĂNG KÝ VAY

Việc đăng ký KHÔNG ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn!

Không có kiểm tra tín dụng để áp dụng.